BURS KOMİSYONU

Doç. Dr. Berna KUTER

Doç. Dr. Betül YÜZBAŞIOĞLU ERTUĞRUL

Dr. Öğr. Üyesi Ceren ÖZEREN KEŞKEK

FAKÜLTE SEKRETERİ Hasret KAYA

MEMUR Kamil Evren TAŞKIN