İzmir Demokrasi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin misyonu; evrensel ve etik değerleri gözeten, bilgiyi kullanan ve güncel bilgiye ulaşarak bunları yayan, araştırmacı, üretken, eleştirel ve analitik düşünebilen, problem çözme yeteneğine sahip ve içinde bulunduğu toplumun gelişmesine katkıda bulunmayı arzulayan, , özgür düşünceli ve özgür kararlar verebilen, iyi eğitim almış, kendisini yaşam boyu eğitime hazırlamış diş hekimleri yetiştirmek ve güçlü sağlık kadrosuyla hastalara üst düzey sağlık hizmetleri sunmayı hedeflemektir.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi olarak, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitimi ve araştırma faaliyetleri ile kendini kabul ettirmiş, katılımcı yönetim anlayışı ile öğrenci ve çalışan memnuniyetini sağlayarak, öğrenciler ve akademisyen adayları tarafından öncelikle tercih edilen bir fakülte ve topluma güncel teknolojiler ile kalite hizmet veren bir sağlık kuruluşu olmayı hedeflemekteyiz.

 

DEĞERLER

- Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ve değişmez niteliklerine bağlı olmak

- Bilginin ve bilimin evrenselliğine inanmak

- Etik ve akademik değerlere bağlı olmak

- İlerici ve yenilikçi olmak