Diş Hekimliği Fakültesi, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanun’una Ek Madde 170 ile 07/09/2016 tarih ve 29824 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren kanunla, 20/08/2016 tarihinde kurulan İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı bir akademik birim olarak kurulmuştur.  2018 yılında 7 öğretim üyesiyle, geçici olarak tahsis edilen binada 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 2 yabancı uyruklu olmak üzere toplam 64 öğrenciyle eğitime başlayan     Fakültemiz, 2018 yılı bahar dönemi itibariyle eğitim-öğretim, araştırma hizmetlerini İzmir Demokrasi Üniversitesi Sağlık Yerleşkesi’nde sürdürmeye başlamıştır. 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında ise fakültemiz 12 öğretim üyesi, 437 öğrenciyle eğitim-öğretim ve akademik faaliyetlerini sürdürmektedir.

Fakültemizde dersler yıllık ve dönemlik olup, toplam beş eğitim - öğretim yılı içinde tamamlanır. Öğrencilerimize ilk iki yıl ağırlıklı olarak temel tıp dersleri, birinci yıldan itibaren üç yıl boyunca preklinik ve fantom laboratuvar eğitimleri verilir.

Üçüncü sınıfın ikinci yarıyılında klinik gözlem uygulamaları, dördüncü yıldan itibaren de klinik uygulamalar başlar. Klinik uygulamalar sekiz ayrı anabilim dalında dönüşümlü olarak gerçekleştirilir.

Fakültemizde yeterli sayıda derslik, bir adet öğrenci preklinik laboratuvarı, bir adet fantom laboratuvarı ve yeni hizmete başlayan Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezimiz bulunmaktadır.

 

AMAÇ:

Amacımız, öğrencilerimizin Diş Hekimliği alanında uygulama becerisi kazanması ve öğrencilerin başarılı bir hekimlik kariyerine hazırlanmasıdır. Hızla gelişen bilim ve teknolojinin gerektirdiği temel diş hekimi bilgi ve becerilerine sahip, bu bilgi ve becerileri pratiğe aktararak ağız boşluğunun, çenelerin ve ilgili doku hastalıklarının problemlerini sistematik bir yaklaşımla ele alan ve tedavi eden, kendine güvenen, çevresiyle iyi iletişim kurabilen, deontoloji kurallarına uyan ve etik değerlere saygılı, sürekli kendini yenileyerek çağın sorunlarına duyarlı, bilgili, yetenekli ve çağdaş diş hekimleri yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 

KARİYER OLANAKLARI:

5 yıllık diş hekimliği fakültesini bitiren öğrenciye “Diş Hekimliği Yüksek Lisans Diploması” ve “Diş Hekimi” unvanı verilir.

Programdan mezun olan diş hekimleri, sağlık bakanlığına bağlı hastanelerde, ağız diş sağlığı merkezlerinde, dispanserlerde, özel kliniklerde, üniversitelere bağlı fakültelerde görev alabilirler. Resmi ve özel hastanelerde veya dispanserlerde çalışmak isteyen diş hekimleri ilgili kurumlara başvurur ve açık yerlere tayin edilirler.

Program mezunları ayrıca üniversitelerin yaptığı doktora sınavını kazanarak doktora eğitimi veya Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (DUS) girip kazanarak uzmanlık eğitimi görüp sonrasında üniversitelerde görev alabilirler.