Diş Hekimliği Fakültesi 2018-2019 Güz dönemi için öğrenci alımı yaparak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Bölüm eğitim dili Türkçe ve eğitim süresi 5 yıldır. Bölüm derslerini içeren 5 senelik ders planına aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

 

AMAÇ:

Amacımız, öğrencilerimizin Diş Hekimliği alanında uygulama becerisi kazanması ve öğrencilerin başarılı bir hekimlik kariyerine hazırlanmasıdır. Hızla gelişen bilim ve teknolojinin gerektirdiği temel diş hekimi bilgi ve becerilerine sahip, bu bilgi ve becerileri pratiğe aktararak ağız boşluğunun, çenelerin ve ilgili doku hastalıklarının problemlerini sistematik bir yaklaşımla ele alan ve tedavi eden, kendine güvenen, çevresiyle iyi iletişim kurabilen, deontoloji kurallarına uyan ve etik değerlere saygılı, sürekli kendini yenileyerek çağın sorunlarına duyarlı, bilgili, yetenekli ve çağdaş diş hekimleri yetiştirmek amaçlanmaktadır.

KARİYER OLANAKLARI:

 

5 yıllık diş hekimliği fakültesini bitiren öğrenciye “Diş Hekimliği Yüksek Lisans Diploması” ve “Diş Hekimi” unvanı verilir.

Programdan mezun olan diş hekimleri, sağlık bakanlığına bağlı hastanelerde, ağız diş sağlığı merkezlerinde, dispanserlerde, özel kliniklerde, üniversitelere bağlı fakültelerde görev alabilirler. Resmi ve özel hastanelerde veya dispanserlerde çalışmak isteyen diş hekimleri ilgili kurumlara başvurur ve açık yerlere tayin edilirler.

Program mezunları ayrıca üniversitelerin yaptığı doktora sınavını kazanarak doktora eğitimi veya Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (DUS) girip kazanarak uzmanlık eğitimi görüp sonrasında üniversitelerde görev alabilirler.

 

Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde bulunan Bölümler: