ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Doç. Dr. Duygu KÜRKLÜ ARPAÇAY

Doç. Dr. Burcu KANMAZ

Doç. Dr. Berna KUTER

Doç. Dr. Betül YÜZBAŞIOĞLU ERTUĞRUL

Doç. Dr. Hümeyra Özge YILANCI

Dr. Öğr. Üyesi Meltem Nermin POLAN