BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU

Doç. Dr. Gül ÇELİK (Başkan)

Doç. Dr. Mustafa GÜNDOĞDU (Üye)

Doç. Dr. Betül YÜZBAŞIOĞLU ERTUĞRUL (Üye)