GÖREVİ

UNVANI, ADI VE SOYADI

KOMİSYON GÖREVİ

Dekan

Prof. Dr. Ahu URAZ ÇÖREKCİ

Başkan

Kalite Komisyon Üyesi

Doç. Dr. Duygu KÜRKLÜ ARPAÇAY

Üye

Fakülte Sekreteri

Hasret KAYA

Üye

Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Burcu KANMAZ

Üye

Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Betül YÜZBAŞIOĞLU ERTUĞRUL

Üye

Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Handan ÇELİK

Üye

İdari Personel

Evren TAŞKIN

Üye

Öğrenci Temsilcisi

Çağrı GÜLER

Üye