2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Diş Hekimliği Fakültesi Ders Müfredatı

Teorik Derslerin Ders Akışları

1. SINIF
Ders Kodu Dersin Adı /Lesson
DIS101 Epidemiyoloji /Epidemiology
DIS102 Maddeler Bilgisi/ Dental Materials
DIS103 Anatomi/ Anatomy
DIS104 Diş Hekimliği Meslek Etiği / Ethics of Dentistry
DIS105 Biyofizik/Biophysics
DIS106 Biyoistatistik/Biostatistics
DIS107 Davranış Bilimleri / Behaviour Science
DIS108 Diş Anatomisi ve Fizyolojisi / Dental Anatomy and Physiology
DIS109 Biyokimya/ Biochemistry
DIS110 Tıbbi Biyoloji ve Genetik / Medical Biology and Genetics
DIS111 Diş Hekimliği Tarihi / History of Dentistry

 

2. SINIF
Ders Kodu Dersin Adı /Lesson
DIS201 Endodonti / Endodontics
DIS202 Anatomi / Anatomy
DIS203 Restoratif Diş Tedavisi / Restorative Dentistry
DIS204 Fizyoloji / Physiology
DIS205 Histoloji ve Embriyoloji / Histology and Embriyology
DIS206 Maddeler Bilgisi / Dental Materials 
DIS207 Mikrobiyoloji ve Parazitoloji / Microbiology & Parasitology
DIS208 Protetik Diş Tedavisi / Prosthodontics

 

3. SINIF
Ders Kodu Dersin Adı /Lesson
DIS301

Ağız Histolojisi ve Embriyolojisi / Oral Histology and Embriology

DIS302

Ağız Fizyolojisi / Oral Physiology

DIS303

Çene Hareketleri  ve Oklüzyon /  Mandibular Function and Occlusion

DIS304

Endodonti / Endodontics

DIS305

Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi / Oral and Maxillofacial Surgery

DIS306

Ağız Mikrobiyolojisi / Oral Microbiologia

DIS307

Dental Anestezi / Dental Anestesia

DIS308

Restoratif Diş Tedavisi / Restorative Dentistry

DIS309

Farmakoloji /Pharmacology

DIS310

Oral Diagnoz ve Radyoloji / Oral Diagnosis & Radiology

DIS311

Ortodonti / Ortodontics

DIS312

Patoloji / Pathology

DIS313

Pedodonti / Pediatric Dentistry

DIS314 Periodontoloji /Periodontology
DIS315 Protetik Diş Tedavisi / Prosthodontics

 

4. SINIF
Ders Kodu Dersin Adı /Lesson
DIS401

Klinik Farmakoloji / Clinical Pharmacology

DIS402

Ağız Patolojisi / Oral Pathology

DIS403

Ağız Diş Çene Hastalıkları / Oral and Maxillofacial Diseases

DIS404 Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi / Oral and Maxillofacial Surgery
DIS405 Restoratif Diş Tedavisi / Restorative Dentistry
DIS406 Oral Diagnoz ve Radyoloji / Oral Diagnosis & Radiology
DIS407 Ortodonti / Ortodontics
DIS408 Pedodonti / Pediatric Dentistry
DIS409

Periodontoloji / Periodontology

DIS410 Protetik Diş Tedavisi / Prosthodontics
DIS411 Endodonti / Endodontics

 

5. SINIF
Ders Kodu Dersin Adı /Lesson
DIS501 Dahiliye Hematoloji / Internal Diseases and Hematology
DIS502 Genel Cerrahi / General Surgery
DIS503 Dermatoloji / Dermatology
DIS504 Kulak Burun Boğaz /  Ear Nose Throat And Speech Disorders
DIS505 Adli Tıp / Forensic Medicine
DIS506 Muayene Yöntemi ve Ergonomi / Clinical Management and Ergonomics
DIS507 İmplantoloji / Implantology
DIS508 Nöroloji+Psikiyatri / Neurology and Psychiatry
DIS509 Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi / Oral and Maxillofacial Surgery
DIS510 Genel Anestezi ve Acil Tedavi / General Anesthesia and Emergency Intervention
DIS511 Çene Yüz Cerrahisi  / Maxillofacial Surgery
DIS512 Çene Yüz Protezi / Maxillofacial Prosthesis
DIS513 Toplum Ağız Diş Sağlığı / Oral and Dental Health of Society